Cíle projektuzpet2.png

Cílem projektu je zvýšení kompetence ředitelů, ICT metodiků a pedagogů napříč realizovanými klíčovými aktivitami. Zlepšit zázemí pro to, aby pedagogové mohli využívat ICT při sebevzdělávání i při své práci. Zvýšit efektivitu využití školních ICT při výuce. A to jak z pohledu techniky, která ve školách je již k dispozici, tak především z pohledu v rámci projektu nově dodaných mobilních dotykových zařízení. Efektivitou je myšleno to, že pedagogičtí pracovníci mají kompetence i prostředky k využívání ICT během své výuky. S tím souvisí v rámci projektu dodání technicky vyspělých řešení a jejich odpovědná implementace do prostředí školy. Pro naplnění cílů projektu bude využit pozitivní přístup a zkušenosti v této oblasti napříč členy realizačního týmu. K tomu budou využity moderní nástroje vzdělávání dospělých, kterými jsou koučing, mentoring i shadowing, a to při kombinaci prezenčního i e-learningového vzdělávání cílové skupiny. Celkový cíl projektu bude vždy v relaci s individuálními potřebami jednotlivých partnerských škol.

Výstupem projektu jsou ředitelé, ICT metodici a pedagogičtí pracovníci, kteří umí využívat moderní technologie při své práci i při vlastním vzdělávání, sdílí své zkušenosti v rámci komunity a jsou proto příkladem dobré praxe pro ostatní.

V rámci výstupů projektu budou členy RT postupně zveřejňovány v rámci projektu vytvářené metodiky, postupy jak s technikou pracovat, prezentace ze seminářů a návody k řešení často se opakujících technických dotazů.​