​Realizační týmzpet2.png
Management projektu
kacka.png

Ing. Kateřina Bolenová - Sušická

Manažerka projektu

Projekty financovanými z evropských fondů se zabývám více než 6 let. Během své praxe jsem si tuto oblast dostatečně osvojila a postupem času se stává zároveň i mým koníčkem. V rámci projektu Dotkněte se inspirace jsem zodpovědná za kvalitu celého projektu a jeho úspěšný průběh. Po celou dobu jeho trvání vám budu k dispozici pro zodpovězení dotazů či řešení případných nejasností.

 

IMG_0181.JPG

​​​Ing. Karel Klatovský

Hlavní mentor

Školení nejen v oboru informačních technologií se věnuji více než deset let, kdy působím na Střední škole a Mateřské škole v Litoměřicích jako učitel IT a správce sítě. Mimo to pracuji více jak pět let pro společnost Microsoft jako autor technických a odborných článků pro oblast školství a jako komunitní koordinátor pro české učitele. Mezi mé další aktivity patří např. výuka na ústecké univerzitě UJEP, NIDV a dalšími organizacemi věnujícími se školení v oblasti českého školství. Kromě lektorské činnosti se věnuji i psaní učebnic a odborných knih v oblasti IT.

Ing. Radka Heinzová

Finanční manažerka

S evropskými projekty jsem se poprvé setkala na střední škole, kdy byla naše třída podpořena finančními prostředky z ESF. Tato oblast mě natolik nadchla, že jsem se rozhodla své další vzdělání a svou profesi cílit tímto směrem. Poslední tři roky jsem měla možnost zpracovávat pravidelné monitorovací zprávy pro cca 600 ZŠ a SŠ v projektu EU-peníze školám. Tato zkušenost mě vybavila trpělivostí a neustálou obezřetností. V nynějším projektu Dotkněte se inspirace mám na starosti finanční stránku projektu.

 

ruda.jpg

​Ing. Rudolf Chadim

Garant klíčových aktivit (KA)

Tento projekt Dotkněte se inspirace a jeho cíle mě zaujal již v době přípravy. Do realizace tohoto projektu se zapojuji se svými zkušenostmi z jiných projektů financovaných z ESF a svou důvěrou v nové způsoby výuky pomocí moderních ICT. V rámci projektu jsem zodpovědný jako garant klíčových aktivit za obsahovou a věcnou stránku vzdělávacích aktivit. Jsem připraven přenést své získané zkušenosti do práce pedagogů zapojených do projektu a naplnění cílů tohoto projektu.

 

marek.jpg

Bc. Marek Fiala

Manažer evaluace

Projekt Dotkněte se inspirace přináší jedinečnou příležitost modernizace českého školství a jsem moc rád, že mohu být při tom. V projektu mám na starost jeho průběžnou evaluaci. Mou aktivitou bude sledování efektivnosti prováděných kroků i průběžný důraz na udržování zpětné vazby mezi realizačním týmem a zúčastněnými partnerskými školami. K udržování zpětné vazby je zásadní dostatek informací, proto jsem vám plně k dispozici, neváhejte mě kontaktovat.


martin.jpg

Martin Jozífek

Mentor pro ředitele

Má role v projektu Dotkněte se inspirace, je být průvodcem ředitelům na cestě inovace výuky s využitím dotykových zařízení. Jsem potěšen skutečností, že osobně znám celý realizační tým a mnoho našich partnerů. Obchodní činnosztí se zabývám již řadu let. Do našeho týmu přináším zkušenosti z koordinování, řízení a péče o školy, korporátní klienty a neziskové organizace. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat, těším se na spolupráci!

 

lucka.png

​Lucie Šindlerová

Odborná asistentka projektu

Do projektu přináším své zkušenosti v oblasti koordinace a řízení. Nemalé zkušenosti jsem získala také ve společnosti Microsoft, kde jsem zastávala pozici oblastního manažera pro vzdělávání. Po dobu projektu Dotkněte se inspirace se budu věnovat realizaci jednotlivých aktivit. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností v oblasti klíčových aktivit se na mne můžete kdykoli obrátit.